Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. AV Taaltraining is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64600432.
 2. Sommige werkzaamheden van AV Taaltraining worden uitgevoerd onder de namen AV Taalacademie en Grammatica voor NT2-docenten.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van de diensten van AV Taaltraining.
 2. AV Taaltraining heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

Artikel 3: Privétrainingen

 1. De trainer en cursist spreken samen af op welke dag, tijd en locatie de lessen plaatsvinden.
 2. AV Taaltraining hanteert een afzegtermijn van 24 uur. Dat wil zeggen dat je een les tot 24 uur van tevoren kosteloos kunt afzeggen en verplaatsen. Als je korter van tevoren afzegt, vervalt de les. Mocht de trainer zelf een les afzeggen, dan spreken we daarvoor uiteraard een ander moment af zonder extra kosten.
 3. Je betaalt de lessen (in pakketten van 5 lessen) voorafgaand aan de lessen. De factuur daarvoor moet je binnen 14 na ontvangst betalen. Lesmateriaal is bij de cursusprijs inbegrepen. AV Taaltraining zorgt ervoor dat je het lesmateriaal ontvangt.
 4. Je kunt de cursus kosteloos annuleren tot 7 dagen voor de eerste bijeenkomst. Annuleer je korter van tevoren, maar voor de eerste bijeenkomst, dan moet je 50% van de kosten betalen. Als je na de eerste bijeenkomst annuleert, dan moet je de volledige cursusprijs betalen.
 5. Na betaling heb je 6 maanden om de vijf lessen te volgen; daarna vervalt het tegoed.

Artikel 4: Online trainingen

 1. De online trainingen volg je individueel via de website van AV Taalacademie.
 2. Je betaalt de online training via IDeal of een bankoverschrijving; zodra je betaling binnen is, krijg je toegang tot de training.
 3. Je hebt 180 dagen toegang tot de training, vanaf je eerste inschrijving.
 4. Als je de cursus hebt aangeschaft, maar nog niet bent begonnen, kun je nog annuleren en de kosten teruggestort krijgen. Als je al bent begonnen met de training, dan is dit niet meer mogelijk.

Artikel 5: Groepstrainingen

 1. Voor groepstrainingen geldt een minimum aantal deelnemers. Als dat aantal niet gehaald wordt, kan de training helaas niet doorgaan. Als dit gebeurt, hoor je dat uiterlijk 7 dagen voor de training. Het inschrijfgeld wordt dan zo snel mogelijk teruggeboekt.
 2. Je kunt een groepstraining betalen via IDeal of een bankoverschrijving. De kosten moeten betaald zijn vóór de training plaatsvindt.
 3. Voor incompanytrainingen verstuurt AV Taaltraining een factuur voorafgaand aan de eerste bijeenkomst. In overleg kan er in delen worden gefactureerd. De factuur moet binnen 14 dagen worden voldaan.
 4. Voor alle groepstrainingen geldt dat gemiste lessen niet kunnen worden ingehaald.
 5. Alle groepstrainingen kunnen tot 7 dagen voor de eerste bijeenkomst kosteloos worden geannuleerd. Annuleer je korter van tevoren, maar voor de eerste bijeenkomst, dan moet je 50% van de kosten betalen. Als je na de eerste bijeenkomst annuleert, dan moet je de volledige cursusprijs betalen.
 6. Trainingen die online worden gegeven, worden niet opgenomen.

Artikel 6: Geheimhouding

 1. AV Taaltraining gaat vertrouwelijk om met alle informatie die cursisten geven, bijvoorbeeld in documenten die zij delen bij een schrijfcursus. Deze documenten worden alleen gebruikt bij de betreffende cursus.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

 1. AV Taaltraining heeft alle intellectuele rechten (zoals auteursrecht, merkenrecht, enz.) op materialen die voor een training worden gemaakt. De cursist mag deze materialen niet zonder toestemming van AV Taaltraining verder verspreiden.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst tussen AV Taaltraining en cursist is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter van de rechtbank Amsterdam is bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.